Moravské vinařství proniklo do vesmíru

Článek s tímto titulkem otiskl Vinařský obzor číslo 4 ročníku 2011. Opomeňme hrubé chyby redaktora (z Jaroslava Kotka udělal Josefa Kotka, z příjmení Šarounová zase Šauronová, alespoň tedy Josef Dufek zůstal kupodivu Josefem Dufkem) a přibližme si tuto oslavyhodnou zprávu. Astronomka Lenka Kotková (Astronomický ústav Akademie věd na Ondřejově) je jednou z velmi úspěšných objevitelek planetek. Jakožto objevitelka má právo navrhnout jméno planetky, to ovšem až po dlouhé cestě, která takovémuto slavnostnímu vyvrcholení předchází. Blíže vás s touto procedurou seznámí odkaz http://planetky.astro.cz/vyzkum.phtml. A o jakou planetku tedy jde? Jsou hned dvě: "JosefDufek" a "Neronet". Jak jistě víte, otcem šlechtitelem neronetu je prof. Vilém Kraus a Josefa Dufka jako vinaře snad zde nemusíme představovat, pokud jste se proklikali až sem. A Josef Dufek je producentem krásných neronetů, které objevitelku Lenku Kotkovou při pravidelných návštěvách svatoborských sklepů tolik okouzlily. Podívejme se na zmíněné dvě objevené planetky, velešutry kroužící na drahách mezi Marsem a Jupiterem, alespoň graficky.

Další informace k těmto planetkám na tomto odkazu

K této slavnostní příležitosti vydáváme "Karton slávy", který si můžete v červnu 2011 objednávat za slavnostní (zvýhodněnou) cenu. Jeho obsah je zčásti daný a dále vhodně doplněný výrazně slavnostními prémiovými víny připomínajícími naši vinařskou přítomnost, ale i minulost.

KARTON SLÁVY - zvýhodněná nabídka

úvod