Svatobořice - Mistřín

Vinařské tradici obcí Svatobořic a Mistřína u Kyjova předchází i dlouhá historie kulturní. V řadě lokalit se tu nacházejí pozůstatky z paleolitu, mamutí zuby a štípané kamenné nástroje. Obyvatelstvo vyhledávalo písečné duny a terasy poblíž vodních toků, jak svědčí četné nálezy malých nástrojů z mezolitu, které byly odkrývány při budování sklípků ve vinařských tratích. Z doby neolitu se pak přidávají nálezy zemědělských nástrojů dokládajících snahy člověka využívat půdu. Příchodem kultury lidu s lineární keramikou se poprvé na Moravě objevují hliněné nádoby. K poznání těchto kultur se kromě sídlišť přidávají také nálezy hrobů a pohřebišť.

Vinařství má v obci dlouhou tradici. Celková výměra tratí je asi 330 ha, ale registrované výsadby jsou pouze o výměře kolem 50 ha, navíc rozmělněné mezi 120 pěstitelů, s jejichž produkcí se na trhu nesetkáte. Světlou výjimkou je nyní Vinařství Dufek, obhospodařující viniční tratě Tabule a Čtvrtky přímo nad obcí. Nachází se v mírném jihovýchodním svahu s hlinitopísčitou půdou. Vinařství vlastní také historický archivní sklep z roku 1540 nacházející se přímo pod centrem obce v hloubce 8,5 metru. Má délku 35 metrů, další část byla z bezpečnostních důvodů zazděna. Na sklep navazují podzemní chodby o délce asi 600 metrů. Nově vinařství obhospodařuje vinohrady v trati Hušpery, která má složení převážně černozem s jílovými složkami. První sklizeň zde proběhla v ročníku 2016.

Hlinitopísčitá půda v trati Tabule Nové výsadby, prosinec 2009

úvod